Formålet med efterværn er at støtte sårbare unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Støtten er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i en konkret vurdering af den unges situation og behov.

 Efterværn efter Servicelovens § 76

Slagplanen tilbyder støtte-kontaktpersoner som del af efterværn for unge efter SEL § 76. Formålet med forløbet er at støtte sårbare unge, som f.eks. tidligere har været tilknyttet en kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Støtten er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i en konkret vurdering af den unges situation og behov. 

Støtten kan bl.a. indebære indsatsmål som:

  • Selvstændiggørelse i egen bolig
  • Fastholdelse i uddannelse
  • Fastholdelse i job
  • Forståelse af hvordan man navigerer i det offentlige system og anvender værktøjer som e-boks, netbank mm. 
  • Økonomisk overblik og budgetplanlægning
  • Udvikling af kompetencer til at kunne håndtere daglige hverdagsopgaver

Formålet er at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, herunder med fokus på at støtte den unge i uddannelse eller arbejde samt andre relevante forhold, f.eks. boligsøgning.

Om indsatsforløbet

Et efterværnsforløb vil være tilrettelagt efter den unges individuelle situation, samt den handleplan eller helhedsorienterede plan der er udarbejdet af visiterende myndighed i samarbejde med borgeren. Indsatsmål kan f.eks. være at hjælpe den unge til at etablere sig i egen bolig, at fastholde et uddannelsesforløb eller etablere et socialt netværk. Forløbet kan bl.a. bestå af samtaler, råd og vejledning, økonomisk rådgivning, fysisk aktivitet, sociale aktiviteter, transport mm. 

Pris: 500 kr pr. time. Timeprisen indbefatter transport, progressionsrapporter, 24/7 telefonrådgivning samt eventuelle aktivitetsudgifter.

Thomas Olsen

Thomas Olsen

Telefon +45 3163 9950
Email thomas.olsen@slagplanen.dk
CVR 39648547