Slagplanen tilbyder socialpædagogisk støtte, der tilsigter, at borgeren bliver styrket til en mere selvstændig tilværelse og til at kunne få et hverdagsliv på egne betingelser.

Slagplanen tilbyder socialpædagogisk støtte efter SEL §§ 85 og 99 

Slagplanen tilbyder socialpædagogisk støtte efter §§ 85 og 99 i Serviceloven til borgere, der grundet betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte med henblik på at kunne leve et liv på egne præmisser. 

Formålet med socialpædagogisk støtte er at gøre borgeren i stand til at leve så selvstændigt et liv som muligt, og så vidt muligt selv blive i stand til at kunne håndtere hverdagens opgaver. Slagplanens team har mange års erfaring med at varetage støtte-kontaktpersonsforløb. En af vores kerneopgaver er at støtte borgeren i at implementere strategier og metoder fra forløb i psykiatrien eller misbrugsbehandling i praksis. Vores opgave er altså at støtte borgeren i at få sat handling bag ord og sammen med borgeren finde konkrete, overskuelige måder at bruge behandlingsforløb på i hverdagen til udvikling af nye kompetencer. 

 Om indsatsforløbet

Et støtte-kontaktpersonsforløb vil være baseret på de indsatsmål, der opstilles af Socialafdelingen.

Det kan f.eks. være, at en borger får optrænet færdigheder til at kunne bo for sig selv efter endt behandlingsophold eller ophold på bosted, får overblik over sin økonomi eller får overskud og overblik over hverdagens andre udfordringer, så der på sigt kan realiseres mål som behandling, uddannelse eller arbejde. 

Afhængigt af indsatsmålene kan et forløb bl.a. indeholde samtaler om strategier i hverdagen, økonomisk rådgivning, optræning af evner til at anvende værktøjer som e-boks og netbank, støtte til kontakt til offentlige myndigheder, støtte til at følge behandlingsforløb mm. 

Pris: 500 kr. pr. time.

Timeprisen omfatter transport, progressionsrapporter, 24/7 telefonrådgivning samt eventuelle aktivitetsudgifter.

Thomas Olsen

Thomas Olsen

Telefon +45 3163 9950
Email thomas.olsen@slagplanen.dk
CVR 39648547