Slagplanen tilbyder mentorforløb med henblik på at understøtte, at borgeren tilknyttes arbejdsmarkedet eller en uddannelse på ordinære vilkår.

Slagplanen tilbyder mentorforløb efter LAB § 167 

Slagplanen tilbyder mentorstøtte efter LAB-loven § 167 med henblik på at fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

Som mentorer er vi rutinerede indenfor beskæftigelsesområdet og støtter borgeren i forhold til de udfordringer og problemstillinger, som vedkommende oplever, for at borgeren på sigt kan opnå en bæredygtig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Generelt gælder det for borgere, der har brug for et mentorforløb, at de er i risiko for marginalisering fra samfundet. Vi finder, at problemstillinger typisk kan være:

 • Misbrug
 • Psykisk skrøbelighed
 • Manglende eller ingen sunde sociale relationer
 • Begrænset netværk
 • Svage eller ikke-eksisterende familiære bånd
 • Ringe skolegang
 • Manglende perspektiv for fremtiden

Med en målrettet løsningsfokuseret tilgang arbejder vi med at afdække udfordringer og ressourcer og opstille en konkret plan for, hvordan borgeren kan nå videre ift. uddannelse eller beskæftigelse. 

Om indsatsforløbet

Ved mentorforløbets start drøfter vi sammen med sagsbehandler og borgeren det fremtidige samarbejde, herunder hvilke mål og delmål der opstilles for forløbet. For at kunne identificere borgerens personlige og faglige kompetencemæssige ressourcer ift. at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet identificeres og formuleres en række udviklingsmål i samarbejdet med borgeren; dernæst arbejdes der med barriererydning i forhold til personlige og faglige udfordringer. Ethvert forløb vil være tilpasset den enkelte borger, men typiske målsætninger for forløbet vil f.eks. være: 

 • At skabe struktur og faste rammer i hverdagen, der skaber overblik og overskud
 • At udvide socialt netværk og etablere sunde relationer
 • Håndtering af psykiske diagnoser
 • Håndtering af misbrug af rusmidler

Målet er at skabe et stabilt fundament for en fremtid i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Forløbet kan bl.a. bestå af individuelle samtaler, rådgivning og vejledning, kørsel, sociale aktiviteter, økonomisk rådgivning, virksomhedsbesøg mm. 

Der udarbejdes en omfattende og individuel målsætning sammen med borgeren. Målsætningen revideres og tilpasses efter behov i forløbet. Der udfærdiges status- og forløbsbeskrivelser under forløbet og ved forløbets afslutning, og der afholdes løbende statusmøder med den visiterende myndighed. Af statusrapporten vil det fremgå, hvilke fremskridt borgeren måtte have opnået under forløbet, og hvilke af arbejdspunkterne borgeren arbejder eller har arbejdet med.

Pris: 500 kr pr. time. Timeprisen omfatter transport, progressionsrapporter, 24/7 telefonrådgivning samt eventuelle aktivitetsudgifter.

Thomas Olsen

Thomas Olsen

Telefon +45 3163 9950
Email thomas.olsen@slagplanen.dk
CVR 39648547