Udgangspunktet for Slagplanen er, at alle mennesker har et iboende potentiale til at mobilisere de ressourcer, de behøver for at nå deres mål, men at enhver person på et tidspunkt i deres liv kan have behov for særlig støtte og opbakning.

Slagplanen er et privat tilbud til offentlige myndigheder, der tilbyder forskellige indsatser efter Serviceloven og LAB-loven, samt undervisning og workshops for socialpædagogiske institutioner og fagrupper inden for områder, der varetager misbrugsbehandling.
Slagplanens overordnede formål er at tilbyde individuelt tilpassede forløb til borgere, der ønsker en forandring i deres liv. Vores tilgang til socialt arbejde bygger på en professionsetisk respekt for alle menneskers iboende værdi og værdighed. I Slagplanen arbejder vi med at frigøre de ressourcer, vi tror på, borgeren allerede besidder, men som han/hun kan have brug for støtte til at identificere og realisere. Vi forholder os åbne og nysgerrige i vores møde med borgeren og søger gennem en høj grad af inddragelse at konkretisere borgerens ressourcer, udfordringer og mål for fremtiden. Vores mål er at styrke borgerens handlemuligheder og position i samfundet gennem dialog, bevidstgørelse og mobilisering af ressourcer.

Tavshedspligt
Al personale har, med de undtagelser der følger lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under forløbet hos Slagplanen. Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra borgeren. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives. Samtykke kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter et år.

Teamet

Slagplanens socialfaglige konsulenter er alle beskæftiget indenfor det socialfaglige område både i det private og det offentlige. Fælles for teamet er, at alle har erhvervsmæssig erfaring fra socialpsykiatrien og misbrugsbehandling. 

Slagplanen ejes og ledes i det daglige af Thomas Olsen.

 Thomas Olsen er pædagogisk grunduddannet på Københavns Socialpædagogiske Seminarium i 2006.
Desuden er Thomas eksamineret i følgende træningsforløb:
Craig Nakkens forløb om “Den Addictive Personlighed”
UKESAD International UK and European Symposium on Addictive Disorders 2010, 2014, 2015
Terence T. Gorskis modul “Depression og Tilbagefald”

CENAPS Europe-moduler:

  • ATP – Vurdering og behandlingsplanlægning
  • PSGT – Problemløsende gruppeterapi
  • RPC – Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
  • DMC – Håndtering af benægtelse
  • MAPT – Håndtering af antisociale træk
  • CRFA – Kognitiv restrukturering af afhængighed
  • RPT – Tilbagefaldsforebyggende terapi

Thomas har en bred socialpædagogisk erfaring med spidskompetencer på mennesker med stofafhængige og antisociale (kriminelle) problemstillinger.

Siden stiftelsen i 2013 har Slagplanen samarbejdet med følgende kommuner og institutioner:

Frederiksberg kommune

Albertslund kommune

Greve kommune

Den Matrikelløse Døgninstitution

Ungdomscentret Gjeddesgaard

Thomas’ tilgang til socialt arbejde er baseret på en høj grad af faglighed, praksiserfaring samt en nysgerrighed og åbenhed over for individets unikke livssituation og potentiale.

 

Thomas Olsen

Thomas Olsen

Telefon +45 3163 9950
Email thomas.olsen@slagplanen.dk
CVR 39648547